en hunds stofskifte

Fordøjelighed af foder
Et foders fordøjelighed er afhængigt af dets ingredienser. Jo højere kvalitet af de anvendte råvarer, jo højere fordøjelighed har foderet, og følgeligt har det aktuelle foder en højere kvalitet.

Følgende kriterier er tegn på
god / høj fordøjelighed:
• Lille fodermængde
• Lille mængde af ekskrementer
• God afføringskonsistens

Fordøjelighed er ikke kun op til foderet, men afhænger også af dyret. I nervøse og ældre dyr kan fordøjeligheden af et foder reduceres, fordi det passerer for hurtigt gennem tarmen, eller af at fordøjelsesorganerne arbejder mindre effektivt. Happy Dogs produkter er særligt letfordøjelige (90 %), så de tåles meget fint. Mængden af afføring en hund efterlader, er en god indikator for, hvor godt foderet udnyttes af kroppen. En reduktion på kun 7,5 % fordøjelighed (dvs. til 82,5 %) vil resultere i den dobbelte mængde afføring.

Energi
Den officielle måleenhed for energi er Joule (J)
eller kilojoule (kl).

Fedt og kulhydrater er de bedste kilder til energi. Det er værd at nævne, at 1 gram fedt indeholder næsten dobbelt så stor energimængde som 1 gram kulhydrat.
I tillæg har animalsk fedt et højere indhold af energi end vegetabilsk fedt.
Råenergien i et foder angives som dets ”Calorific value” (Kaloriske værdi), og er den energi, der er frigivet, og som kan måles, når den er brugt.

Imidlertid er hele denne værdi ikke til rådighed for kroppen, da der er tab undervejs på grund af vedligeholdelse af kropsfunktioner ved f.eks. afføring og urin. Ved slutningen af en Complex Energy loss chain” (kompliceret energitabs kæde), er den forvandlede energi til overs – denne benævnelse refererer til energi tætheden i et foderprodukt.

Energibehov
Kroppen bruger energi, selv om der ikke stilles yderligere krav til den (for eksempel for at opretholde kroppens temperatur, for vejrtræning, omløb, muskelbevægelser, etc.). Dette er kendt som ”vedligeholdelsesbehov”. Hvis vedligeholdelsesbehovet dækkes, forbliver kropsmassen konstant og de ”normale” kropsfunktioner opretholdes.

Der er situationer, hvor kravet om vedligeholdelse kan være højere:
• Voksende hvalpe.
• Gravide og diegivende tæver.
• Hunde som kommer sig efter langvarige alvorlige sygdomme.
• Sportshunde.
• Hunde i kenneler.

I disse tilfælde bør der anvendes høj-energi foder (f.eks. Happy Dog Supreme Baby eller Adult Sport).